ayat

And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds. [Al-Anbiya’/21:107] Sahih International

PERINTIS is a registered organization in Malaysia, which consists of Muslim professionals,  scientists, engineers and technocrats.

Tagline

“Science for the well-being of creations”

Vision

To be the platform of choice for science to bring blessings for all creations

Mission

To lead in the development, establishment and utilisation of science for the well-being of man and the environment

 

PERINTIS adalah sebuah pertubuhan yang berdaftar di Malaysia, yang dianggotai oleh professional daripada kalangan saintis, jurutera serta teknokrat Muslim. Matlamat PERINTIS ialah:

Wadah Menggembleng Tenaga

[box type=”tick” border=”full”]Menyediakan satu wadah untuk menghubungkan serta menggembleng tenaga para saintis, jurutera serta teknokrat profesional Muslim di peringkat nasional dan antarabangsa;[/box]

Menyusun Strategi dan Halatuju

[box type=”tick” border=”full”]Menyelaras, memantau, menyusun strategi serta menentukan halatuju para saintis, jurutera serta teknokrat Muslim dalam bidang penyelidikan serta pembangunan sains dan teknologi yang bertaraf dunia ke arah membangun sumber manusia serta kapasiti teknologi umat Islam sedunia;[/box]

Membentuk dan Mengukuhkan Jaringan

[box type=”tick” border=”full”]Membentuk jaringan serta mengeratkan tali perhubungan dan persaudaraan sesama ahli PERINTIS dan teknokrat Muslim lain di Malaysia dan di serata dunia melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan teknologi;[/box]

Mengemukakan Pandangan dan Pendirian

[box type=”tick” border=”full”]Mengemukakan pandangan serta pendirian berkaitan sains dan Islam kepada masyarakat;[/box]

Membentuk Persepsi Positif

[box type=”tick” border=”full”]Membentuk persepsi masyarakat yang positif terhadap Islam, menyemarakkan tasawur Islam dan mengetengahkan kepentingan Islam dan umat Islam di serata dunia amnya dan di Malaysia khasnya melalui aktiviti yang dijalankan;[/box]